Gospodarowanie

Jak planować i gospodarować czasem, aby mieć czas na wszystkie swoje potrzeby?
Jak zaplanować i zagospodarować teren miasta, aby miasto mogło realizować  wszystkie swoje potrzeby? 

Na spotkaniu w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego nie było wiele osób: informatyk, dwoje architektów, pani Naczelnik Wydziału Architektury i Pan Piotr Skrabaczewski - zastępca burmistrza -  to strona Urzędu Miasta. I jeszcze reprezentacja Rady Miejskiej - 9 osób. Padały pytania, przekazane zostały informacje, rozwinięto mapy papierowe i wyświetlone projektorem. Interesujące, naprawdę. Wiadomo, że wielu mieszkanców składało wnioski do planu zagospodarowania, więc mogę przypuszczać, że chociaż kilkoro z nich będzie obecnych na najbliższej sesji, przy uchwalaniu planu. 

     

Pytanie: czy unikniemy chaosu, kakofonii, brzydoty? Czy miasto w nowym kształcie i na większych przestrzeniach będzie dobrze funkcjonować, czy raczej stanie się energo- i finansożernym mutantem? Będzie dobrze. Będzie?     

     

Obszar tarnogórskiej starówki - dwie kamienice będące własnością gminy zostały ładnie wyremontowane a nawet "wystylizowane". Mniej szczęścia mają niektóre niszczejące budynki prywatne. Czy jest możliwe przygotowanie przez gminę planowego wsparcia przy ich remontach? Moim zdaniem - tak, taki plan władze lokalne powinny przygotować. 
 24.10.2009 g. 22:05 - wyjaśniam: w roku 2008 Rada Mejska przyjęła uchwałę, na mocy której własciciele obiektów zabytkowych nie będących własnością gminy mogą występować o dofinansowanie remontów obiektów. Moją intencją jest stworzenie takiego programu, który umożliwiłby przyznanie dotacji na remont obiektowi nie będącemu zabytkiem ale o znaczącej wartości architektonicznej, mieszczącemu sie na przykład na starym mieście tarnogórskim. Na przykład właścicielom kamienic pochodzących z przełomu XIX i XX wieku.