Z innej beczki - nietematycznie

Taka oto przesyłka dotarła do mojej skrzynki.
Po posiedzeniu komisji, przed sesją ...
,  
Temat:
PIERWIASTEK NIEBEZPIECZNY

CHARAKTERYSTYKA

PEŁNA NAZWA:           Kobieta
SYMBOL:                     Ko
ODKRYWCA:               Adam
ROK ODKRYCIA:         Znana od zarania dziejów
MASA ATOMOWA:     N  Średnia około 65,6 kg, lecz istnieją izotopy o masie od 40 do 200 kg

WYSTĘPOWANIE:

Stosunkowo znaczne ilości występują w obszarach zabudowanych

WŁASNOŚCI FIZYCZNE:
          Powierzchnia zwykle pokryta cienką warstwą kolorowej substancji
        (maskującej?) 
       
 Wrze i mrozi bez znanych przyczyn 
       
 Topnieje przy odpowiednim traktowaniu 
                 Zgorzkniała przy nieprawidłowym użyciu

          Występuje w wielu odmianach począwszy od dziewiczo czystego metalu
  do  rudej pospolitej...

WŁASNOŚCI CHEMICZNE:

N  Wykazuje silne przyciąganie do metali i kamieni szlachetnych
N  Absorbuje znaczne ilości drogich substancji
N  Może nagle eksplodować bez żadnego ostrzeżenia czy powodu
N Nierozpuszczalna w płynach, lecz wykazuje wzrost aktywności po nasączeniu alkoholem etylowym
N Jest najsilniejszym znanym człowiekowi czynnikiem redukującym bogactwo

UŻYCIE:

  N  Element wysoce ozdobny, zwłaszcza w samochodach sportowych
N  Uwalnia od naprężeń
N  Bardzo efektywny czynnik czyszczący


REAKCJE:

N  Czysty okaz, odkryty w stanie naturalnym, przyjmuje barwę różowo - czerwoną

N  Barwa zmienia się na zielona, jeśli zostanie umieszczony obok dorodniejszego okazu

ZAGROŻENIA:

  N  Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach
N  Legalnie można posiadać tylko jeden okaz, choć można utrzymywać kilka, pod warunkiem, że znajdują się w rożnych miejscach i nigdy ze sobą się nie stykają.