Jasno/ciemno

Trudno mi powiedzieć, czy w tym korytarzu jest jasno czy ciemno. 

       

Jedna z tarnogórskich kilkusetletnich kamieniczek; prywatni właściciele własnymi chociaż skromnymi środkami pieczołowicie dbają o jej dobry stan.