Urwałam się

Nie, nie mogę użyć takiego kolokwialnego sfromułowania, więc poprawka: "Zwolniłam się u Przewodniczacego RM z ostatniej części dzisiejszej sesji", aby uczestniczyć przez krótki czas, symbolicznie, w otwarciu wystawy malarstwa intuicyjnego w Galerii Barwy Śląska w Nakle. Tytuł wystawy prosty: "Kolej wczoraj i dziś"  W latach mojego dzieciństwa nie było w Tarnowskich Górach ulicy, przy której nie mieszkałaby przynajmniej jedna a bywało, że kilka rodzin kolejarskich. To kolejarze, nie górnicy stanowili lokalny trzon zawodowy - 4 lub 5 tys , o ile dobrze pamiętam. Nie była to bagatelna liczba, prawda? Święta Katarzyna Aleksandryjska to patronka kolejarzy - dużo dobrego imienniczkom Katarzyny w dniu ich imienin życzę a kolejarzom - skutecznej opieki Patronki! 

We wrześniu prezentowano w nakielskim zamku inną, jakże bliską naszemu regionowi, wystawę - "Powstania śląskie", o której pisano na przykład w http://www.wiadomosci24.pl/artykul/powstania_slaskie_na_plotnach_malarzy_nieprofesjonalnych_108531.html


      

Na obrazie przedstawiono pociąg magnetyczny, który podobno kursuje między Chebziem a Szombierkami.

 Dzisiaj nie widziałam w nakielskim zamku przedstawicieli magistratu tarnogórskiego. Przyczyna wiadoma - inna uroczystość. Szczęśliwie się jednak złożyło, że dostrzegł potrzebę uświetnienia swoją obecnością tematycznego wernisażu pan Starosta Józef Korpak- kolejarz z 15-letnim stażem

       

Na zdjęciu właściciel kolekcji, Stanisław Gerard Trefoń, Starosta Józef Korpak, znane tarnogórskie małżeństwo Musiołów.
..................................................................................
Wcześniej zaś, na sesji, mówiono między innymi o:

- pałaniu pogardą do socjalizmu i opatrzonej pogardą ósemce - jeden radny,

- dziwnie wyglądającej zawartości studni, co udokumentowane zostało próbką dwuwarstwowego płynu dostarczoną przewodniczącemu RM w butelce zwykle zawierającej wodę z Żywca - to Przewodniczący RM.

        

- wolnej i zdrowej konkurencji oraz licencjonowaniu miejskiego transportu osób; na sali sesyjnej stawiła się po raz pierwszy mniejszość czyli 3 pretendentów do fotela taksówkowego i większość - to jest chyba 15-tu (w tym jedna kobieta) zasiedziałych członków korporacji taksówkowych. Rada Miejska zajęła między nimi tzw. złoty środek i uchwaliła 4 licencje na 2010 rok (zamiast proponowanych przez Burmistrza ośmiu) -  wielu radnych, przedstawiciele burmistrza, posiadacze licencji i chętni do posiadania tychże.

       
Brak miejsc parkingowych dla taksówek w centrum miasta odczuwalny od lat jest główną bolączką taksówkarzy. Jak wskazywał w czasie sesji ich przedstawiciel, Urząd Miejski nie rozwiązał do tej pory tego problemu.