Zaproszenie na upamiętnienie

Jeszcze leży w mojej torebce zaproszenie  na uroczystość, która odbyła sie dzisiejszego popołudnia w szkole gastronomicznej albo hotelarskiej. Ale jednak w  szkole górniczej. Kto z obecnych nie wiedział o istnieniu w Tarnowskich Górach Górnosląskiej Szkoły Górniczej, mógł posiąść o niej wiedzę z pierwszej, fachowej ręki czyli z ust pana doktora Krzysztofa Gwoździa. Mógł też ogrzać się przy płomykach lampek górniczych i być świadkiem wydarzenia z pewnością odnotowanego  nie tylko w kronice szkolnej, i jeszcze usłyszeć pieśni śląskie i górnicze wykonane przez chór ze Zbrosławic.

Zdjęcia z uroczystości odsłonięcia tablic upamiętniających nauczycieli, wychowanków i historię szkoły górniczej umieściłam w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM, KTÓRY MOŻNA OTWORZYĆ KLIKAJĄC NA NIM MYSZKĄ.

O innej uroczystości napiszę juuutroooo. teraaaaaz spaaaammmmm.... po dzisiejszej pracy, przed jutrzejszą. Spokojnej nocy!

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej - 04.12.09