Głośno wołać!

Tego wszystkiego co sprawi,
 że Nowy Rok będzie lepszy
od jeszcze trwającego 2009 roku
życzy
Ala Lesiak