Kontakt z przyrodą.

Pożegnanie Przedwiośnia i równocześnie powitanie Wiosny dokonało się nad szybem Niobe; tam zakwita właśnie baziami mała wierzba, wśród brązowych pól, w powietrzu chłodnym i rzeźkim, chwiejąc gałązkami nad pogiętymi, zeschniętymi źdźbłami zeszłorocznych traw. Skrzeczący w pozostałościach starego sadu wytworny bażant wyciąga szyję wypatrując raz po raz to zbliżającego się rywala, to skromnie upierzonych  panien bażancianek. Pod szarościami obłoków skowronek z jasnym skrawkiem błękitu w dziobku zachłystuje się rzadkimi jeszcze radościami - drobnymi promyczkami słońca. 

         

............................................................................  
Zaproszenie zamknięte w kopercie przed kilku dniami czekało na mnie w Biurze Rady Miejskiej: "Dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach zaprasza na otwarcie wystawy Nauki Dawne i Niedawne. Ekspozycja Interaktywna."
Jeśli chcesz słuchać, oglądać, dotykać i ... pokrzyczeć - odważ się i pójdź tam a nauczysz się, zapamiętasz i zrozumiesz.

Dalsza część tekstu zostanie umieszczona tu jutro a teraz - SPAM!

ALBUM FOTOGRAFICZNY otworzy się po kliknięciu na miniaturce zdjęcia.

Nauki dawne i niedawne 04.03.2010

Po smutku, kłopotach, wysiłkach przyszedł czas realizacji oczekiwań członków Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt”, bowiem na mocy wczoraj podjętej uchwały Rady Miejskiej oddana zostanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym i nieodpłatnie nieruchomość przy ul. Laryszowickiej. Stowarzyszenie prowadzić będzie na niej swą działalność statutową czyli Azyl dla Bezpanskich Zwierząt. Po uprawomocnieniu się uchwały i dokonaniu różnorakich formalnosci jak podpisanie stosownych umów, stoi przed stowarzyszonymi kolejne zadanie: zebranie środków na uporzadkowanie terenu i zabudowanie go. Potrzebować będą wsparcia. Co roku z budżetu miasta przekazywana jest kwota 20.000 zł, ale największej pomocy udzielają im dobrowolni darczyńcy czy to w formie finansowej, rzeczowej czy pomagając w pracy. Potrzebna jest pomoc! Pomożecie?