Powrót Litwinów

c.d.następuje.

Frytka wysmażona w olejowym słońcu frytkownicy, zwielkokrotniona cudownie, wylegiwała się na brzegu talerzowej plaży, bedąc niemym świadkiem aktu przemocy. Spostrzegłszy zagrożenie próbowała zniknąć z przestrzeni otwartej - i ją przecież
unicestwienie czekało. Czy zechce zachować jej nagą, opaloną smukłość zapatrzony w swą męskość pożeracz? "Ach, ach, ach. Jakiż ja jestem elegancki, silny i na dodatek taki spryciula! Moja młodość, gładkość i gibkość - to ja! Super-hiperszybko pokażę światu i światkowi co trzeba a nawet i nie trzeba".

c.d.może nastąpi   
............................................................................
Jutro posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska a w porządku opiniowanie projektu uchwały oraz sprawa bieżąca - pismo przewodniczącego Rady Dzielnicy Sowice.   

"Skąd Litwini wrócili? Z nocnej wrócili wycieczki." - parafraza wieczorna.