Dyżur


W najbliższy piątek tj. 09 kwietnia br. w godzinach od 14.00 do 16.00
 
pełnić będę dyżur w Biurze Rady Miejskiej w ratuszu (II piętro)
przyjmując mieszkańców z ich interwencjami, problemami, pytaniami.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje Biuro Rady Miejskiej
pod numerem telefonu 32 39 33 802
.