W poniedziałek się zaczyna nowe

Amerykanie liczą pieniadze od ponad 200 lat, to ogólnie wiadomo. Przeliczają też i porównują skrupulatnie koszty prowadzenia profilaktyki zdrowotnej z kosztami ewentualnego leczenia nabytych schorzeń. Badania przeprowadzone na grupie ponad 300 tys. Amerykanów mają z pewnością wysoki stopień wiarygodności. O nich w Pulsie Medycyny:

"Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne rekomenduje, aby regularne badania stężenia cukru we krwi rozpoczynać w wieku 45 lat i powtarzać je co trzy lata. W przypadku osób, u których występują czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy, takie jak otyłość lub rodzinne obciążenie chorobą, regularne badania profilaktyczne należy rozpocząć wcześniej. "
http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/12769/1.html

...............................................................................................
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach przed środową sesją odbywają się zgodnie z harmonogramem a za przyczyną kilku projektów uchwał, w tym absolutoryjnej, czas ich trwania jest wydłużony. To zrozumiałe - absolutorium dla burmistrza jak i inne uchwały związane z budżetem powinny być analizowane ze szczególną uwagą. Nie można pominąć debaty a radni winni rozważyć wiele argumentów za i przeciw.
......................................................................
Coraz barwniejsze staje się nasze otoczenie. Dominuje kolor żółty, bowiem wiosna się rozpoczęła wprowadzając go intensywnie wkoło. I prezydencka kampania wyborcza rozpoczęta, znani są kandydaci a ich kampanijne strategie na razie domniemane. W Tarnowskich Górach kandydaci do lokalnych funkcji samorządowych również myślą o przyciągnięciu do siebie elektoratu i osłabieniu kontrkandydatów. Powiadają na mieście, że niektórzy pretendenci  posiadają stosowne narzędzia umożliwiające 
zahamowanie przeciwników w ich pędzie do celu. Kolorystycznie współgrające z głównym kolorem wiosennym.

         

W ubiegłym roku budżetowym Burmistrz M.TG dokonał zakupu tzw. szczęk na koła samochodów i wyposażył w nie straż miejską. Oto jeden egzemplarz.