Szukam utraconego!

Śmiem podejrzewać tajemniczą osobę lub siłę o to, że mój notes ukryła przede mną i przed dwoma dniami, w trudno dostępnym zakamarku.  A ja bez niego (notesu, ma sie rozumieć) ani ani. Notatki, terminy :( co to się porobiło!?

   Dzisiaj posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego odbyło się sprawnie, zaledwie ponad godzinę trwało. Wśród projektów uchwał do zaopiniowania znalazła się ta o nadaniu nazwy rondu przy skrzyżowaniu ulicy Zagórskiej i Obwodowej. Inny projekt dotyczył treści regulaminów porządkowych parków miejskich; na piątkowym posiedzeniu komisji,  której  przewodniczę, wskazałam w treści pewne błędy zarówno językowe jak i merytoryczne. Burmistrz zgodził się z moimi uwagami i zapowiedział wycofanie tego projektu z porządku sesji. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji BiPP zamiar ten potwierdził - zapewnił, że poleci projekt uchwały ponownie opracować. Lekką ręką kilka punktów mu przyznałam, choć wcześniej kilka odjęłam (w związku  z zagadnieniem elegancji).  
Wiem, że część mieszkańców interesuje się zarządzaniem miastem, którym przecież wszyscy oni rządzą, dlatego podaję link do porządku obrad sesji RM  http://bip.tarnowskiegory.pl/?catid=33&parcat=4&t=menu.

Po południu grono lokalnych VIP-ów uczestniczyło w ostatnim wykładzie w bieżącym roku akademickim Tarnogórskiego Stowarzyszenia 3 Wieku. Przygotowałam juz stosowne zdjecie ale dam mu dojrzeć i jutro je umieszczę w tym miejscu.


PS. niewiele godzin upłynęło a już znajomy przyniósł mój zaginiony notes. Okazało się, ze przez pomyłkę zabrał go ze stołu razem z własnymi rzeczami. Dziękuję i życzę mniej pośpiechu w życiu.