Dziękczynienie

W kościele w Bobrownikach w czasie obrzędów religijnych, chociaż bywam tam zaledwie kilka razy w roku, czuję atmosferę kościołów mojego dzieciństwa. Dzisiejsza msza dziękczynna z okazji tegorocznych Dożynek Miejskich była barwna kolorami dziecięcych ubrań, złota ornamentami ścian, pachnąca kadzidłem i rozświetlona wszystkimi kandelabrami. Trzy żywioły współbrzmiały w czasie uroczystego Te Deum – uniesiony śpiew wiernych, metaliczny rzadko słyszany huk orkiestry dętej i para małych dzwonków w rękach ministranta ( pozostałych 15 ministrantów zazdrościło mu z pewnością tego wyróżnienia).

W czasie „śląskiego korowodu” wokół ołtarza z ofiarą w dłoniach szli w ciemnych odświętnych garniturach przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, radni, urzędnicy, mieszkańcy dzielnicy – powaga i spokój wyprostowanych postaci potwierdzały doniosłość przeżywanych przez wszystkich chwil dziękczynienia za tegoroczne plony. Ciebie, Boże, wielbimy! Tobie, Boże, dziękujemy!

Ci sami wierni i uczestnicy mszy radować się będą z innymi w czasie popołudniowej imprezy dożynkowej według chęci, gustu, harmonogramu. Wesołej zabawy!