Rocznica za rocznicą

Stwierdziłam właśnie, że corocznie okres od czerwca do sierpnia jest naszpikowany rocznicami; najczęściej są to rocznice imienin i urodzin znajomych i bliskich osób (w tym i moje) ale też różnych wydarzeń mniej lub bardziej ważnych jak 600 rocznica bitwy pod Grunwaldem w dniu 14 lipca.
Natomiast 07 lipca przybyła dość osobista jeszcze jedna rocznica - wydania książki "Przewodnik. Tarnowskie Góry", która powstała dzięki zgodnej współpracy i intencjom kilkunastu osób. www.malewielkiemiasto.pl
Wszystkim współautorom oraz tym, którzy przyczynili się do powstania tej nowoczesnej książki o naszym starym mieście składam serdeczne życzenia urodzinowe - niech nasze miasto rośnie w wielkość.   

W sierpniu minie kolejna, już bardziej osobista. Ale o tym później.