Rozpoznane/nierozpoznane

Dlaczego rośnie liczba zachorowań na boreliozę?

Od 15 lat borelioza jest coraz częściej rozpoznawana w Polsce, choć występowała u nas zawsze. Jej pozorne oraz rzeczywiste coraz większe rozpowszechnienie jest wynikiem zmian klimatycznych sprzyjających rozwojowi populacji kleszczy (łagodne zimy i ciepłe, wilgotne lata), większej aktywności ludzi w sensie masowego i częstego kontaktu z naturą (dzięki motoryzacji), lepszej edukacji lekarzy i społeczeństwa oraz łatwiejszego dostępu do badań potwierdzających zakażenie.

Powyższy cytat pochodzi z artykułu w czasopismie "Puls medycyny"  http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/13170
..........................................................................
A skoro o zwierzętach leśnych to pociągnę wątek przyrodniczy. W granicach administracyjnych Tarnowskich Gór znajdują się jeszcze nadal pozostałości po wyrobiskach górniczych. Tereny te objęła naturalna sukcesja flory i fauny. Istniejący tzw. garb tarnogórski wzbogaca krajobraz okolic. Warpie, piny albo pingi zasiedla wiele interesujących, także chronionych roślin; są też miejscem lęgowym i siedliskiem bażantów i innych (też chronionych) gatunków ptaków, saren, zajęcy, jeży i innych wolnych stworzeń. A Srebrna Góra? Widać ją pokrytą jeszcze lasem lekko wyniesiona nad Tarnowskimi Górami ale - zaskakujące - niewielu tarnogórzan o niej wie.
           
Natalka z dwiema dziewczynami na tle Srebrnej Góry, nad którą zbierają się różowe chmury. Zapraszam na letni spacer wieczorową porą ulicami Mała albo Długą czy Wodociągową, pod Srebrną Górę. W repeckim barrze "Segiet", prowadzonym przez mamę Natalki można ugasić pragnienie i spotkać Natalkę. 

       
Ten wulkan dymiący różowo to nasza Srebrna Góra pewnego niedawnego lipcowego wieczoru. Napisano o niej tutaj obok, w Indianerze na Portalu Powiatu Tarnogórskiego.