Tutaj, a gdzie indziej?

Czy widząc otwarte drzwi nie masz ochoty wejść albo zajrzeć do wnętrza? W każdy wtorek i piątek (dni targowe w Tarnowskich Górach) w godzinach od 11:00 do 13:00 kościół ewangelicko-augsburski otwiera swe podwoje dla zwiedzających. 

       

Chłód i cień jest doskonały w gorące dni lata, dach i sciany chronią przed deszczem. Warto wejść, schronić się przed upałem lub wodą i zobaczyć wnętrze odmienne od wnętrza kościoła farnego świętych Piotra i Pawła ale bliskie, bo tarnogórskie. Czy witraże obu kościołów są podobne do siebie, czy się różnią?

       
Nawet jeśli drzwi zastaniemy zamknięte a przed nimi stoją nowożeńcy i leży fotograf, nie zniechęcajmy się - przyjdźmy tu w najbliższy wtorek lub piątek. Ksiądz Szymon Czembor chętnie porozmawia i o kościele (budynku i wyznaniu) i o Carlu Wernicke -wielkim tarnogórzaninie tu ochrzczonym.
..............................................................................................
Pierwsze posiedzenia komisji Rady Miejskiej przed środową sesją zaplanowane jest na jutro. Po opiniowaniu projektów uchwał nastąpi wyjazd członków komisji w teren, na wizję lokalną, w związku z interwencją mieszkańców. Po południu odebrałam z ratusza materiały na sesję; porządek obrad obejmuje 17 punktów. Są projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie, zaciągnięcia kolejnej pożyczki na zachowanie płynności finansowej, dotyczące dzierżawy i zbycia nieruchomości gminnych i inne. Nie ma wśród nich projektu uchwały w sprawie przekazania gruntów gminnych fundacji, której nazwa brzmi: "Misericordia Domini". I taka jest jej właściwa łacińska pisownia tych dwóch słów.