Nowy sposób na chore zatoki

W Polsce 15 procent populacji cierpi z powodu chorób zatok. Jest nadzieja na zmniejszenie lub pozbycie się dolegliwości.
http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/13085/1.html
.....................................................................................................
Na początku weekendu, w piątek, Komisja ds.RZPSiOŚ odbyła dwuczęściowe posiedzenie - pierwsza część odbyła się w ratuszu i obejmowała opiniowanie projektów uchwał a drugą część stanowiła wizja lokalna w terenie. W zmniejszonym już liczebnie stanie ale jeszcze zapewniającym kworum, Komisja odbyła swoje posiedzenie i przyjęła wnioski do burmistrza. Jak zwykle nie zawiedli mnie i obecni byli radni Łoziński i Węgielski. Teraz należy przygotować protokół (są notatki i nagranie na dyktafonie). Jutro posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego, na którym opiniować będziemy m.in. projekt uchwały o uczczeniu 90. rocznicy II powstania śląskiego. Na najbliższą sesję przewidziano 17 punktów w porządku obrad Rady Miejskiej. Jak sądzę, liczba ta ulegnie zwiększeniu.