Tu niedziela! Tu niedziela! Odbiór!

Od poranka do nocy po niebie przelatywały w stadzie i pojedyńczo: momenty świątecznego dnia - niedzieli. Między samochodami na jezdniach, przechodniami na chodnikach, klientami w marketach przemykały niedzielne chwile.
"Mamo, mamo! Ale to ładne! Kupmitomamo!"
"Nie - mam - pieniędzy! Mówieci: niemampieniendzy!" 
Poszukiwanie, zarabianie, wydobywanie środków płatniczych jest w Tarnowskich Górach dość utrudnione. Zakłady przemysłowe zwalniały w ostatnich miesiacach pracowników - przyda się tych kilka milionów, które otrzymał do rozporządzenia Powiatowy Urząd Pracy. Wypłacenie zasiłków dla bezrobotnych może na jakiś czas oddalić od wielu rodzin tarnogórskich najgorsze. Wpływy do budżetu miasta ze spodziewanej sprzedaż nieruchomości gminnych nie nastąpiły (podobne problemy czyli brak sprzedaży gruntów, ma też powiat).