Jutro wtorek; po prostu życie


Szarpię życie za brzeg listka:
przystanęło? dosłyszało?
Czy na chwilę, choć raz jeden,
dokąd idzie - zapomniało?
..............................................................................................................

Wybrano nowych radnych; łatwo poszło - są. A ja usuwam sterty dokumentów z mojego regału. I czegóż tam nie ma, przez 4 lata nagromadziły się segregatory z opisanymi grzbietami:

1. Interpelacje i odpowiedzi
2. Pisma przychodzące i wychodzące (w tym oświadczenia majątkowe i korekty)
3. Rada Muzeum - protokoły, notatki itp (byłam jej członkiem)
4. Rada Społeczna SP ZOZ TOTU - protokoły, notatki itp (byłam jej członkiem)
5. Rada ds Nazewnictwa Ulic i Placów - protokoły, notatki itp (byłam... jw.)
6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego - jw...
7. Komisja Rodziny Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska - byłam przewodniczącą. Komisja powstała z połączenia dwóch wcześniej działających.
8. Sesje RM - papierowe wersje projektów uchwał, notatki, dodatkowe kopie dokumentów, Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy, Gminny Plan Zagospodarowania Przestrzennego itp.
9. Jeszcze inne ...np. wnioski o wyróżnienie zasłużonych tarnogórzan, wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa...  
Teraz większość wyląduje w kominku i ogrzewać będzie zimny przewód spalinowy. A ja tak lubię żywy ogień skaczący w płomiennym akwarium!