Z Bobrownik i z Tarnowskich Gór

„Lubi Pan ziemniaki?” – „Wola kartofle” – tak miał odpowiedzieć jeden z mieszkańców dziennikarce lokalnej gazety. Bez kartofli zrobienie gumiklyjzów, szałotu, ciaperkrautu, ajntopfu, knedlików, kopytek,  placków ziemniaczanych we piontek, bratkartofli czy pierogów jest po prostu niemożliwe. No i przede wszystkim żur bez kartofli to już nie żur.
Wpływ kartofla na nasze życie jest ogromny.
.........................................................................................................
Tak zaczyna się jeden z wpisów Marcina Rudolla do Bobrownickiego Pamiętnika http://www.dzielnica.bobrowniki.tgory.pl/ Pamiętnik jako stronę internetową darzę szczególnie ciepłym uczuciem, a to dzięki połączeniu współczesnych elementów z odległymi historycznie od dnia dzisiejszego barwami, fotografiami, tekstami. To wszystko oddziałuje na sferę serca i umysłu internauty, czytelnika, widza, ma wpływ na kształt jego duszy i intelekt. Ale nade wszystko jest wyrazem niezaprzeczalnych więzi autora Pamiętnika z dzielnicą, w której ten mieszka. Z każdej strony tej internetowej książki aż parzy żar, oślepia blask. To musi być miłość. Tak czy nie? 

 A to przecież, powie ktoś, tylko zbiór literek, cyfr, obrazków. Tylko? Nie! Wszystkie one są specjalne, unikalne, bo w Pamiętniku umieszcza je młody, nowoczesny człowiek budujący swoje życie i życie swej rodziny na ziemi, z którą związali go jego przodkowie.     
.................................................................................................        
Sesja budżetowa odbędzie się w środę. Projekt uchwały ustalającej budżet na 2011 rok można znaleźć na stronie internetowej UM Tarnowskie Góry. http://bip.tarnowskiegory.pl/?catid=919&parcat=918&t=menu
Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz miasta, przyjmuje go Rada Miejska. Wnioski do budżetu składać mogą Komisje RM, poszczególni radni, rady dzielnic oraz indywidualnie mieszkańcy miasta. Ci ostatni kierować go mogą bezpośrednio do burmistrza ale i za pośrednictwem rad dzielnic lub wybranych radnych. Własne wnioski złożyłam w terminie czyli we wrześniu poprzedzającym rok budżetowy.   

PS. Ciekawa jestem, ilu mieszkańców złożyło swoje wnioski do budżetu i jakich dziedzin dotyczyły. 
......................................................................................................

        
Stare, zapewne ponad 100-letnie drzwi jednej z kamieniczek na starówce zostały odnowione przez usunięcie z nich kilku warstw modnej niegdyś farby olejnej i zainstalowano w nich świetny, secesyjny w stylu, witraż. Zostały również odnowione drzwi w klatce schodowej prowadzące na podwórze. Także i te gospodarze domu zaopatrzyli w klorowe szybki, choć nie tak wyszukane jak te w portalu frontowym. Ten ostatni czeka na swoją kolej do remontu. Oby mieszkańcy byli wytrwali i doprowadzili do finału podjęte zadanie. Już teraz, za ten pierwszy krok, należą się im pochwały i gratulacje. Jak będzie dalej?