To Tu ale nie we wtorek.

"Kadencja się jeszcze nie skończyła. Pracujemy do kwietnia" - powiedział pan Kajetan Kansy, Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ TOTU na wczorajszym, poniedziałkowym, posiedzeniu Rady.
Porządek posiedzenia obejmował:
- przyjęcie porządku posiedzenia,
- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej,
-  uchwałę w sprawie zaopiniowania planu finansowego na 2011r.,
-  sprawy bieżące.
Jestem członkiem Rady i nadal uczestniczę w jej pracach, mimo że przestałam być radną. Jest to funkcja pełniona nieodpłatnie, przyjęłam ją przed czterema laty w ówczesnych realiach a teraz jako mieszkanka Tarnowskich Gór trwam w niej oczywiście z poczucia obowiązku ale i z dużą satysfakcją. Nowy dyrektor TOTU, Piotr Sobczak, przez te kilka lat nie tylko dobrze zarządzał ośrodkiem ale poszerzył jego działalność terapeutyczną. Obserwuję jego działania  z przyjemnością. Praca ośrodka i całego zespołu pracowniczego jest też moim zdaniem budująca - jej efekty nie pozostają bez znaczenia dla tarnogórskiego społeczeństwa. Polecam ten adres - Karłuszowiec 11. Pełna nazwa: Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, tel. 32-769-00-01. 

Mimo spóźnienia zdążyłam odnieść się do poruszanych w toku posiedzenia spraw (finanse publiczne to przecież ważne zagadnienie) przeciągając nieco czas trwania posiedzenia. Czy inni uczestnicy posiedzenia mi wybaczyli?