Pierwiastek męski i pierwiastek żeński

Nie wszyscy o statusie osoby publicznej chętnie poddają się fotografowaniu w publicznym miejscu. Życzenia mogą się spełniać nie tylko w bajkach. Nie - to znaczy krótko: bez zdjęć, bez publikacji.

Archiwizując prywatnie wydarzenie dzisiejsze – ważna msza w kościele św. Anny – utrwaliłam w pamięci i aparacie niektórych uczestników uroczystości.

Zabronić mi natomiast oglądania gołych bab krajowych i „dalekozagranicznych” nikomu nie przyszło do głowy. Uczyniłam to więc w zamku nakielskim na wystawie prymitywisty Erwina Sówki. Nie reklamowana przez organizatorów natrętnie a właściwie dobrze utajniona, uchowa się chyba bez wizyt nachalnych podglądaczy a może i amatorów malarstwa śląskiego.

Zdjęcia:
- Pani senator w otoczeniu męskim składa kwiaty pod tablicą pamiątkową
- Panowie: poseł, wice-starosta, Przewodniczący RM składają podpisy w księdze pamiątkowej - Kolega Stanisław na drugim planie - Samotny On wśród bab - jedna z brodą