Komunikowanie się

 Podczas lektury ostatniego numeru Gwarka przypomniał mi się temat z wcześniejszego, a to na okoliczność zbliżającej się (25.05) sesji rady miejskiej. Na stronie 6 zwykle znajdują się 3 felietony, rysunki satyryczne i strofy poetyckie. Z lubością na tę stronę zaglądam. A przypomniany temat albo tematy? Dotyczył liczb ponieważ: 

1. poważni dwaj felietoniści miętosili zagadnienie czasu, ponad wszelką wątpliwość istotne dla rady miejskiej - obudzić się i przygotować na sesję o 8:00, 8:30, 9:00, 9:30 czy dopiero o 10:00. Pan przewodniczący, na co zwrócono w felietonach uwagę, przeprowadził na tę okoliczność sondę, wywiad czy ankietę i poświęcił problemowi znaczącą część sesji (jak wynikało z artykułu). Z mojego punktu widzenia jedno jest istotne dla radnych - obudzić się!

2. młody zaś felietonista o poetyckim imieniu mielił cyferki i liczby rzucając między nie nazwiskiem poselskim Tomasza Głogowskiego (i z rzadka innych parlamentarzystów) rozliczanego w złotówkach z działalności pro publico bono. W odpowiedzi, w następnym numerze miejskiego komunikatora otrzymał wyliczenia pana Posła oparte na innych, bo formalnych podstawach. Ja myślę, że rozliczać (się) trzeba. Rzetelnie.
.................................................................
Cykl majowych świąt nie zakończył się - po narodowych, państwowych, oficjalnych z przemieszczającymi się delegacjami pracowników administracji szczebla miejskiego i powiatowego, trwają ruchy rodzinne czyli komunie.
                                                 Niech się święci maj!