Po niedzieli, po nauce

   Na zakończenie roku akademickiego, w poniedziałek o godzinie 16:30, odbyło się w auli "Stasia" czyli II LO im. St. Staszica ostatnie podsumowujące spotkanie. Gratuluję wyników całorocznej pracy!
   Tym razem spotkanie bez wykładu, za to z dużą dozą informacji. Dotarłam na nie sporo spóźniona - zahaczyłam o część nieoficjalną czyli artystyczną, którą stanowił krótki recital wokalno-muzyczny. O całości uroczystego zakończenia oraz przebiegu nie tylko całego roku akademickiego ale i wszystkich poprzednich lat można przeczytać na stronie http://www.utw.free.ngo.pl oraz stronie Starostwa Tarnogórskiego: www.powiat.tarnogorski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3075&Itemid=36

       

Zdjęcie - majowy wyjazd do stolicy starego Śląska, Wrocławia. Między Hala Stulecia (dawniej - Ludową) a fontanną sfotografowani zostali słuchacze beze mnie.

         

Zdjęcie - w moim mieście uniwersyteckim, między fontanną a Halą Stulecia sfotografowano mnie samą, bez słuchaczy.

   Przy tej okazji edukacyjnej nasunęła mi się pewna refleksja Otóż, jednym z doskonałych pomysłów organizatorów i działaczy Uniwersytetu (zarejestrowany w KRS-ie jako Tarnogóskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku) było doprowadzenie do współuczestnictwa w nim słuchaczy starszego pokolenia z uczniami młodego. We wspólnych zajeciach, wyjazdach edukacyjnych, zadaniach, brali bowiem niejednokrotnie udział uczniowie średnich szkół tarnogórskich. Nie mogłabym wymienić z nazwiska wszystkich, nie pominąwszy kogoś z działających w Stowarzyszeniu, dlatego opuszczam ten rozdział. W tych okolicznościach gramium to działało niczym "Tarnogórska Uczelnia Każdego Wieku". 
 
   W ostatnich tegorocznych wypowiedziach "akademickich" pojawił się znaczący temat komputeryzacji i internetu. Teraz w czasie wakacji słuchacze jak i ich rodziny, bliscy i znajomi, mogą przenieść się w przestrzeń internetową łowiąc w gęstą poznawczą sieć to, co im bliskie ale i dalekie, znane i niewiadome, ulubione i zaskakujące. A już za 3 miesiące otwarcie roku szkolnego - wstęp na wykłady stowarzyszenia jest wolny.