Partnerstwo w medycynie.

Placówki medyczne jako samodzielne publiczne czy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej? Poniżej artykuł na temat przekształceń własnościowych w ochronie zdrowia. 

"Partnerstwo w szerokim rozumieniu"
źródło: Med-info 06/2011, 08.06.2011

(...) Czy ustawa o działalności leczniczej, która wejdzie w życie 1 lipca 2011 roku, będzie ułatwiała podejmowanie decyzji o komercjalizacji placówek medycznych?
To jest jej głównym celem. Ustawa niejako wymusi podejmowanie takich decyzji. Jeśli bowiem organ założycielski SPZOZu w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym upłynął termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie pokryje ujemnego wyniku finansowego tego zakładu, to w ciągu kolejnych dwunastu będzie zobowiązany podjąć decyzję o jego likwidacji bądź przekształceniu w spółkę.(...)

To fragment rozmowy z mecenas Moniką Duszyńską z kancelarii CMS Cameron McKenna na temat możliwości stosowania zasad partnerstwa publiczno-prywatnego na rynku medycznym oraz o nowej ustawie o działalności leczniczej http://www.medicalnet.pl/Partnerstwo-w-szerokim-rozumieniu,wiadomosc,5,czerwiec,2011.aspx