60 lat minęło! 100 lat dla PTTK!

Gratulacje 
dla członków tarnogórskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego
z okazji 60-ciu lat ich działalności!
Życzenia pomyślności aż do setnych urodzin i dłużej!