Na Gody - tarnogórskie blogowe powinszowanio

Po tarnogórsku, serdecznie, z okazji Bożego Narodzenia życzę:

BLANK WIELA RADOŚCIE BEZ COŁKIE GODY
WE POKOJU I ZDROWIU
WOM I WASZYM FAMILIJOM

Alicja Kosiba-Lesiak

       
Obrazek jak z obrazka: stare kamieniczki, kościół, ratusz, plastikowa choinka i przejrzysta kapsuła. Scenografia jak w wielu współczesnych miastach w Polsce i na świecie.