Pomiędzy wigiliami, z kolejnymi życzeniami.

Niniejszym podaję do łaskawej wiadomości Szanownemu Obywatelstwu Wolnego Miasta Górniczego Tarnowice i okolic, iż populacja ludzka globu ziemskiego wraz z tarnogórzanami wejdzie za niewiele już godzin w Nowy Rok kalendarzowy. Z okazji tej, jakże znamiennej, autorka bloga niniejszego, AKL, składa podziękowania Państwu za dotychczasowe względy i poświęconą jej internetowemu wydawnictwu uwagę. Ma też niezaprzeczalną przyjemność zaprosić Sz. Państwa Czytelników do darmowej lektury
przez dni, tygodnie i miesiące roku przestępnego, 2012.
 
Skromnie się pisząc, w dawnym stylu przełomu wieków XIX i XX, wzmiankowana wyżej blogowiczka łączy życzenia pomyślności po tarnogórsku, najszczerzej i najserdeczniej.
 
Alicja Kosiba-Lesiak