Obywatelskie/antyobywatelskie

   W pewnym artykule przeczytałam, że polskie społeczności lokalne nie tak często przyjmują formę społeczności obywatelskich. Są to zwykle niewielkie liczebnie formalne grupy przy parafiach, organizacje młodzieżowe albo charytatywne czy wolontaryjne. Za to duże ale nieformalne ugrupowania czy zgromadzenia budowane są głównie przy okazji protestów i stanowią tylko marginalny ułamek procenta wszystkich. Najwięcej stowarzyszeń działa w dziedzinie sportu, turystyce, rekreacji , później kulturze i sztuce oraz edukacji. Czy wnioskować należy, że w społeczeństwach lokalnych nie ma zainteresowania obywatelskim kontrolowaniem władz politycznych czy ekonomicznych?  
   Bywa, że samorządy reprezentujące mieszkańców, wybierane przez nich, chętnie budują model tzw. samorządów bez partycypacji obywatelskiej, gdzie obywatel stawiany jest w roli klienta wobec administracji. Tutaj aktywność uczestników społeczności lokalnych na rzecz pożytku publicznego jest minimalizowana a obywatele są zniechęcani do uczestniczenia we wspólnych działaniach. Jak to jest w naszym mieście?
   Dyskusja przebiegająca na forum Portalu tg.net. a dotycząca tematów kluczowych dla miasta: Strategii Rozwoju Miasta, pracy i bezrobocia, finansów publicznych, skupiła zaledwie kilkoro dyskutantów. Padały jednak rzeczowe argumenty, ktoś zrozumiał, w czym sedno tematu i z jakimi obocznymi tematami się on wiąże, ale tych kilka wirtualnych głosów to jednak mało. Czy internetowi dyskutanci skierują swoje uwagi, oczekiwania poza internetowe forum, formalnie czyli na piśmie do konkretnych adresatów, jakimi są rada miejska i burmistrz?     

       
Zdjęcie - oto zdjęcie archiwalne, sprzed roku, obiektu, który został bezpowrotnie utracony, zniknął na zawsze z mapy Tarnowskich Gór, rozebrano go. A pomyśleć, że są miejscowości, gdzie decyzją władz samorządowych buduje się repliki obiektów architektonicznych. Proces odnajdywania i utrzymywania dziedzictwa "małej ojczyzny" powinien przebiegać we współpracy władz z obywatelami. Jak z tym jest u nas?