Wpada w ucho.

"Nowatorskie podejście w prowadzonych przez Instytut badaniach przesiewowych (AKL: słuchu) polega m.in. na wykorzystaniu urządzeń mobilnych, pozwalających na wykonywanie badań poza ośrodkami medycznymi, np. w szkołach, a następnie automatyczne przesłanie ich wyników do jednostki centralnej drogą internetową"

Oto fragment artykułu pt: "Nowa jakość w badaniach przesiewowych".
A oto inny cytat: "Unikalny i pierwszy w skali światowej, zweryfikowany klinicznie, zastosowany u ponad ćwierć miliona polskich dzieci — tak o Systemie Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej SZOK mówi jego twórca i pomysłodawca prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie."  

http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/15550,nowa,jakość,badaniach.html

W realizacji programu wykrywania wad słuchu u dzieci oprócz władz centralnych mają swój udział, także finansowy, samorządy lokalne. Żałuję mocno, że nie udało się w Tarnowskich Górach powtórzyć akcji badania słuchu u małych tarnogórzan. 
Jedyna taka akcja została zrealizowana w 2009r. Wówczas to pan Burmistrz "wprowadził" ją do budżetu miasta r. i dzięki temu przebadano 400 dzieci szkół podstawowych.