Diagności chcą bezpośrednich kontraktów

W czerwcowym numerze "Pulsu Medycyny" opublikowany został tekst na temat sposobu finansowania diagnostyki laboratoryjnej. Według Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zlecenia na badania laboratoryjne są wydawane pacjentom przez lekarzy zbyt rzadko. Najczęściej dopiero wówczas, gdy widoczne są już zewnętrzne objawy choroby, bardzo rzadko zlecenia mają charakter profilaktyczny. Badania te powinny być podstawą stawiania diagnozy, wyboru sposobu leczenia oraz ocenie rezultatów terapii. Stąd, zdaniem wypowiadających się, konieczne jest rozpoczęcie kontraktowania badań bezpośrednio z NFZ a nie kontynuowanie, jak to jest do tej pory, kontraktowania usług medycznych tylko z lekarskimi zoz-ami, w których laboratoria są jedynie podwykonawcami usług diagnostycznych.  

Diagności chcą bezpośrednich kontraktów

http://pulsmedycyny.pl/2619945,40112,diagnosci-chca-bezposrednich-kontraktow