Powinszowanio na Gody

Andrzeja Rocznioka znam już kilka lat ale pojawił się on w moim otoczeniu przez ten miniony czas niewiele razy. Spotykałam go na niektórych imprezach kulturalnych naszego powiatu, czasem (pośrednio na stronach wydawnictwa "Slonska Nacyjo", której jest redaktorem naczelnym. Zaś dzięki poczcie elektronicznej przybywał pan Andrzej do mojego domu, a raczej do komputera, wraz z życzeniami, które wyrażone "ślonskom godkom" słał z okazji świąt Bożego Narodzenia albo Wielkanocy.
Otrzymałam i tym razem jego życzenia, które w tym miejscu umieszczam. Niech będą też moimi dla Czytelników mojego bloga, w Roku Jubileuszowym 450 lat herbu miejskiego, na 2012 Boże Narodzenie:

Śla Wom powinszowanio na Gody,
coby Dzieciōntko fest zabrane bōło, zdrowio zowdy stykło, gelta zbywało,
a radoście bōło niymało.