Tydzień Mózgu.

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA przy wsparciu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz projektu BIO-IMAGINE i Redakcji Tygodnika POLITYKA od 13 lat organizuje Tydzień Mózgu. To coroczna akcja edukacyjna oparta na cyklu otwartych dla wszystkich zainteresowanych wykładów. W roku 2013 Tydzień Mózgu trwa od 11 do 15 marca a biorą w nim udział wybitni specjaliści z neurobiologii, neurologii, psychiatrii i neuropsychologii.

 Warto w tym miejscu przypomnieć, że wielkie zasługi w zrozumieniu funkcji mózgu miał Carl Wernicke urodzony w Tarnowskich Górach, ochrzczony w kościele ewangelicko-augsburskim p.w. Zbawiciela na tarnogórskim rynku. Postać tego znakomitego lekarza i badacza została upamiętniona wpisem na tablicy wmurowanej w ścianę tegoż kościoła. Idźcie, przeczytajcie, pomyślcie.