Kogo to ja widzę???

Drugie miejsce.
 AŻ (!) drugie miejsce.
Plac Gwarków przy kościele farnym pw. św. Piotra i Pawła po mszy za Ojczyznę w dniu 03 Maja "przydeptany" został tradycyjnie stopami wielu ludzi. I mogę powiedzieć, że zjawili się ci i owi, że przemawiali jak co roku upoważnieni, że deszcz nie zaburzył całości poważnych, wysokiej rangi uroczystości, jak w przeszłości bywało. Na koniec jedynie pokropił nabożnie i uroczyście obecnych na kocich łbach przed pamiątkowymi tablicami mieszkańców oraz władze, niczym ksiądz kropidłem na nabożenstwie i odesłał pobłogosławionych przez naturę do domów i innych miejsc przeznaczenia.

           

PS. Dwóch związanych z naszym miastem i powiatem obywateli w randze "wice" można było po raz pierwszy spotkać prezentujących się w nowych rolach na 3-cio Majowych uroczystościach. To Panowie Imiennicy: wicewojewoda śląski Andrzej Pilot i wicestarosta tarnogórski, Andrzej Elwart.