Something special

The special ceremony today has been an international event indeed.
It has gathered some special people in fact.
It has made some special …, really. 

No comment.


Goście to profesorowie w osobach znamienitych pań w pierwszym rzędzie


Hetman Bractwa Kurkowego (270 lat istnienia) z Braćmi Kurkowymi


Cząstkowa reprezentacja II i III pokolenia profesora Kwolka


Goście to profesorowie w osobach czcigodnych panów w kuluarach


Pożądane jest znać gospodarzy – insygnia władzy samorządowej przydają dostojności Panu Staroście Korpakowi


He is the Leader of my focus.


 icon_rolleyes