Strategia na lata

Na jutrzejszej sesji pod obrady tarnogórskiej RM (nie mylić z toruńskim RM) przedłożony zostanie projekt uchwały, interesującej i ważnej.
Mieszkańcy mogą pobrać ten i inne projekty ze strony www UM, radni otrzymują z Biura RM projekty w wersji papierowej. 

Co niosą ze sobą treści uchwały i załączników? Przekonałam się osobiście przeczytawszy "Diagnozę Miasta Tarnowskie Góry" - 104 strony, 'Strategię Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022" - 159 stron, projekt uchwały z uzasadnieniem - 2 strony. Porównałam z moimi notatkami wykonanymi podczas kilku spotkań/konsultacji zorganizowanych przez UM w okresie kilku miesięcy pracy nad Strategią. I widzę to, co zobaczyli i inni jej czytelnicy.
Na wczorajszych i dzisiejszych posiedzeniach komisji RM zapewne zostały wyjaśnione niejasności zapisów Strategii, poprawione błędy rzeczowe (i inne) a także uzupełnione braki.
Nie ma tam może dziwów nad dziwami ale w związku z nadaniem Tarnowskim Górom tytułu "Stolicy Białego Śląska, przypomniało mi się, że od 1933 roku to Lubliniec był.  Ciekawe, jakie granice ma nowy region, czy już nastąpiła zmiana na Zielonym i Czarnym Śląsku, bo może coś przeoczyłam. Wiem, wiem, niedawno powstała tzw. Deklaracja Biały Śląsk. A więc Śląsk przemalowany. Tylko po co?
A skądże to, jakże to, czemu tak gna?
A co to to, co to to, kto to tak pcha

PS. Czy dobrym pomysłem jest zlecanie wykonania ważnego dokumentu jakim jest ten właśnie, długoletni, firmom spoza miasta? Mam przekonanie, że kompetentnych urzędników u nas nie brak. A i miejskie autorytety nie odmówiłyby szerszej współpracy.