Kawałek tkaniny

Ileż to mecyji, deliberacji, rozpamiętywania i wyczyniania było przez prawie 9 miesięcy aż po tej ciąży urodzi się materialne dziecię. Otóż 28 grudnia odbędzie się uroczysta sesja RM z przekazaniem sztandaru przez przedstawiciela fundatorów czyli radnych przedstawicielowi gminy TG. Sesja już trzecia w bieżącym miesiącu a druga uroczysta. Ukoronowanie nagromadzenia wydarzeń przedświątecznych i świątecznych, zaakcentowanie końca roku kalendarzowego, samorządowego, wyborczego. Ufff...
...........................................................................
..........
Niewielka ale dobra informacja zwróciła moją uwagę; zwykle złe informacje priorytetowo skupiają na sobie uwagę większości odbiorców. Dotyczy drugiego końca Polski, spokojnego, w mniejszym niż Śląsk stopniu poddanego industrializacji. A może byśmy tak, najmilsi... http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/8878,niezły,stan,zdrowia.html
...............................................................
Puls Medycyny
"Niezły stan zdrowia mieszkańców Podlasia"
Sekcja: Informacje
Data publikacji: 2007-12-19
Są już wstępne wyniki badań stanu zdrowia mieszkańców małych podlaskich miejscowości, gdzie realizowany jest Polski Projekt 400 Miast. W badaniach przesiewowych w województwie wzięło udział 1587 uczniów, co stanowi 98 proc. wszystkich 5-klasistów z małych miast oraz 1458 ich rodziców."Wśród dzieci 8 proc. miało nadwagę, natomiast u 4 proc. stwierdzono otyłość. W pomiarach ciśnienia tętniczego u 13 proc. stwierdzono podwyższone wartości. Porównując wyniki woj. podlaskiego z uzyskanymi w innych województwach w ramach naszego projektu można stwierdzić, iż stan zdrowia dzieci z tego województwa nie odbiega znacząco od średniej z pozostałych województw" - informuje dr Łukasz Wierucki z Akademii Medycznej w Gdańsku, realizator projektu. Z kolei w badaniach rodziców i opiekunów dzieci stwierdzono nieprawidłowe wartości ciśnienia u 38 proc. badanych, a nieprawidłowe wartości cukru we krwi u 10 proc. osób. "W województwie podlaskim nieznacznie częściej stwierdzano wśród dorosłych nieprawidłowości w ciśnieniu tętniczym czy glikemii. Należy jednak podkreślić, że na badania, które oceniały stan zdrowia, zgłosiła się w tym województwie największa liczba mieszkańców" - dodaje dr Ł. Wierucki. Organizatorzy akcji za 6-9 miesięcy wylosują część dzieci, spośród tych, które wcześniej wzięły udział w projekcie. Zostaną one poddane ponownemu badaniu. Do ich domów uda się pielęgniarka, która ponownie wykona pomiary ciśnienia tętniczego oraz pomiary antropometryczne. W czasie wizyty przebadani zostaną również rodzice wylosowanych dzieci. Zostanie oceniony ich stan zdrowia (na podstawie niemal identycznych parametrów, tylko bez pomiaru kreatyniny u rodziców - jak w interwencji medycznej w obu grupach) oraz świadomość czynników ryzyka chorób układu krążenia. W ramach projektu przewidziana jest też interwencja antytytoniowa, która ma na celu zmniejszenie liczby palących osób, zwłaszcza kobiet w ciąży.
Stopka autorska:
Autor: Urszula Ludwiczak, Białystok
Artykuł opublikowany w numerze: 20 (163)Data publikacji: 2007-12-19