Do czego dążę? Program do realizacji w kadencji 2014-2018

MOJE GŁÓWNE CELE:

- kontynuacja inwestycji w tereny rekreacyjne i ulice w całym mieście a w szczególności w rejonach nowego budownictwa mieszkaniowego
– odblokowanie ulic centrum miasta z parkujących samochodów, poprzez wyznaczenie nowych parkingów lub zmianę organizacji ruchu
– wspieranie rodzimych pracodawców na rzecz zwiększenia liczby miejsc pracy
– sensowne połączenie centrum miasta z kopalnią zabytkową, parkiem w Reptach Śl. i Parkiem Wodnym oraz halą sportową
– promocja zasobów i ludzi Tarnowskich Gór poza samym miastem i powiatem

   DLACZEGO KANDYDUJĘ w wyborach samorządowych?

Kandyduję do Rady Miejskiej, bo widzę realne możliwości osiągnięcia wymienionych celów na drodze współdziałania, porozumienia, rozsądnych kompromisów. Liczę w tym na siebie, radnych, urzędników i mieszkańców, u których te cele służące Tarnowskim Górom znajdą zrozumienie i poparcie.
...............................................................................


O MNIE

Z Tarnowskimi Górami związana jestem od pokoleń. W tym mieście chodziłam do szkół. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim uzupełnione podyplomowymi oraz specjalizacją medyczną. Prowadziłam działalność gospodarczą (laboratorium medyczne „ANALITYK”). Uzyskałam również podyplomowe kwalifikacje pedagogiczne i pracowałam w tarnogórskim szkolnictwie.

W kadencji 2006-2010 byłam radną w Radzie Miejskiej Tarnowskich Gór, uczestnicząc w 68 sesjach na 70 zwołanych  (97%).

  •  przygotowałam ok. 150 interpelacji pisemnych oraz wystąpień na sesjach i posiedzeniach komisji RM
  •  złożyłam 32 wnioski do budżetu
  • wystąpiłam z trzema inicjatywami uchwał
  • zwołałam ok. 80 posiedzeń komisji, której przewodniczyłam (w tym posiedzenia wyjazdowe)
  • uczestniczyłam w ok. 130 posiedzeniach innych komisji
  • wystosowałam 5 wniosków (do władz miasta i powiatu) o wyróżnienie mieszkańców

Pracowałam w składzie następujących gremiów:

1. Rada Muzeum w Tarnowskich Górach
2. Rada Społeczna SP ZOZ TOTU (Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej)
3. Rada ds. Nazewnictwa przy Burmistrzu Miasta Tarnowskie Góry
4. Komisja Rady Miejskiej ds Rodziny, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
5. Komisja Rady Miejskiej ds Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego

Po upływie kadencji uczestniczyłam w rozpoczętych w jej trakcie pracach, a także nowych pracach zespołów ds. Strategii Rozwoju Miasta, projektu „Budowa Marki Tarnowskich Gór” oraz „Decydujmy Razem”.

Byłam też pomysłodawcą i/lub autorem czy współautorem książek:
– „Przewodnik Tarnowskie Góry 2009”,
– „Witraże Kościoła Piotra i Pawła” 2010,
– internetowego przewodnika „Kto jest kim w pochodzie” – 2012
– książki „Szkoła trzech Stuleci” – 2014
oraz autorką licznych artykułów prasowych n.t. miasta i ludzi z nim związanych – od 2007.
Jako tarnogórska blogerka jestem autorką ponad 1500 wpisów, które publikowane są w Portalu Powiatu Tarnogórskiego od 2007 roku

KONTAKT ze mną - przez stronę internetową:

http://www.alicjakosibalesiak.pl/kontakt/
lub przez bloga:
akl@tg.net.pl