Cel 4 w moim programie wyborczym

    Kontynuacja inwestycji w tereny rekreacyjne i ulice
w całym mieście a w szczególności
w rejonach nowego budownictwa mieszkaniowego

Tereny rekreacyjne są o tyle ważne, że jeśli o nie nie zadbamy, to mieszkańcy poszukają takich właśnie gdzie indziej, poza miastem. Nawet wówczas, gdy będą musieli ponieść koszty na dotarcie do nich. Stracą część własnych zasobów finansowych na komunikację, paliwo i na usługi w innych miastach, gdzie znajdą dobre warunki do rekreacji.
Jeżeli postawiliśmy na przyciągnięcie do Tarnowskich Górach nowych mieszkańców, którzy chcą się tu osiedlić, zbudować własne domy w odległych nieraz od centrum dzielnicach, to konsekwencją tego musi być umożliwienie im dotarcia do miejsc pracy, przedszkoli, szkół i samego centrum.
.....................................................................................................................

Mieszkańcom Okręgu nr 19 oraz innym zainteresowanym przedstawiam mapkę Okręgu i zapraszam wszystkich pełnoletnich Wyborców już za 4 dni, 16 listopada do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 22 przy ul. Gliwickiej 36, gdzie będą mogli oddać głos na kandydatów do:
- rady miejskiej (okręg jednomandatowy, oprócz mnie - 3 kandydatów),
- rady powiatów (wieloosobowe listy komitetów wyborczych,
- sejmiku (podobnie)
- oraz burmistrza (4 kandydatów)


https://www.google.com/maps/d/edit?mid=ztI0MeJevl0E.kQWfb3H2ZIJ8