Dzień Babci - 21 stycznia i Dzień Dziadka - 22 stycznia

Jeśli święto, to wzmocnione podwójnie - Dzień Babci i Dzień Dziadka, dzień po dniu. Spotkaniom i życzeniom, wspomnieniom i dobrym emocjom niech towarzyszy słońce na niebie i w sercach.
Przy tej okazji przypomniałam sobie o fotografiach rodzinnych. I o artykule, który znalazł się jakiś czas temu w naszym lokalnym tygodniku, w Gwarku. Może jak iskierka roznieci on u niektórych czytelników ogień zainteresowania losami krewnych w przeszłości. Także u tych, których los rozrzucił po świecie daleko od rodzinnego domu i miasta.