Przed 600 laty...

Jak to było ?

Aby w średniowieczu można było założyć parafię, należało odpowiednio uposażyć jej kościół parafialny i proboszcza. Nowa parafia pw. św. Marcina Biskupa i Wyznawcy otrzymała 2 łany pola i dziesięcinę snopową, co umożliwiło kościołowi funkcjonowanie a proboszczowi utrzymanie. Któż zapewnił te dobra? Spróbujmy znaleźć te i inne informacje samodzielnie nie tylko w źródłach internetowych. Wzbogacimy w ten sposób własną (a może i swych bliskich, domowników, kolegów) wiedzę o tamtych czasach na naszych ziemiach.

Zdjęcie

Kościółek wybudowano kilka lat przed erygowaniem parafii, co miało miejsce 15 kwietnia 1415 roku. To druga po repeckiej parafia katolicka powstała w pobliżu Tarnowskich Gór. W samym mieście parafię tego wyznania pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła powołano dopiero w XVII wieku i jest ona od niej młodsza (ma 385 lat, istnieje od 01.02.1630).

  Tak  więc w kwietniu zakończymy odliczanie 600 lat istnienia parafii; znaczący bardzo jubileusz, choć nie zaplanowano zbyt „rozdętych” obchodów. Jednak cały jubileuszowy rok  może być dobrą okazją do spędzenia czasu na spacerze (lub kilku) połączonym ze zwiedzeniem wnętrza „starego” i „nowego” kościoła św. Marcina oraz obejrzenia chociaż z zewnątrz zabudowań plebanii, organistówki, murowi otaczającemu przykościelny cmentarz. Przejścia wzdłuż i wszerz ulicami Starych Tarnowic, Osiedla Przyjaźń, otoczenia zamku Wrochema, parku repeckiego.
  

To okazja do poznawania miasta w innej formie niż przesuwanie obrazków czy migających filmików, do spędzenia czasu z rodzinami, znajomymi, w pojedynkę lub z psem. Okazja do spokojnego  wiosennego spaceru. Na tym kwietniowym zdjęciu widać oba kościoły i ich otoczenie - nie przykryła ich jeszcze zieleń drzew.
http://tg.net.pl/mwm/post/index/56/POCZTWKI-okazjonalne