Testament życia

Trafiłam niedawno na wyniki badań Centrum Badania Opinii Społecznej pochodzące z 2013 roku. Znalazłam je teraz, w 2015 roku, więc dane są niezbyt odległe w czasie. Znalazłam wiosną, gdy życie rozbujało się na potęgę. A temat badań dotyczył zmierzchu życia… Eeeech! Cóż… Takie jest życie …

Otóż i on: „Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja”. A oto i niektóre dane liczbowe:

- 60% badanych popiera wprowadzenie do zapisów polskiego prawa tzw. testamentu życia. To oświadczenie składane przez osobę, która sprzeciwia się stosowaniu wobec niej działań podtrzymujących życie, gdy trwale utraci świadomość.

- 51% respondentów CBOS wyraziłaby zgodę na podpisanie takiego oświadczenia.