Dzień sierpniowy za lipcowym niebawem...


   Przy bramie dawnego „ogródka jordanowskiego” rozpocznie się spacer  pn „Śladami tarnogórskiego funkcjonalizmu”, w najbliższą sobotę, dnia 8 sierpnia , o godz. 11:00.

  

Zdjęcie
Taka „europejska” tablica na początek, dalej kilka budynków w stylu międzywojennej moderny-funkcjonalizmu. A na zakończenie miejsce starsze dużo od moderny, kamienica nr 1 na rynku. Z pewnością nie funkcjonalistyczna.  

Zdjęcie.
Mini-przewodniczek, dla każdego uczestnika (24 strony)

  

Zdjęcie
Obiekty miejskiej architektury mijane codziennie albo rzadziej, teraz, na spacerze wskazane, zauważone, częściej przyciągać będą uwagę przechodniów.

Więcej:   http://www.tg.net.pl/temat/post/afisz/1689/Tarnogrski-Wehiku-Czasu-2015--spacery-po-miecie
Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Gminę Tarnowskie Góry .