Rzecz o Eichendorffie krótka.

Lubowitz, Neisse, Breslau – miejscowości o niemieckojęzycznych nazwach;  Łubowice koło Raciborza, Nysa i Wrocław. Wszystkie trzy na Śląsku, którego terytorium kilkakrotnie w kilkusetletniej historii zmieniało państwowość. Mają one związek z Josephem von Eichendorffem - autorem powieści, wierszy, sztuk teatralnych, esejów.

Zapytałam kilkoro przechodniów, mieszkańców Nysy: „Gdzie jest Cmentarz Jerozolimski?” a później: „Gdzie jest ulica Eichendorffa, gdzie grób tego poety?”.  Niewłaściwych ludzi chyba pytałam, gdyż odpowiedzi nie otrzymałam od pierwszego napotkanego a i drugi i trzeci zapytany też pomóc mi nie potrafił. Zapytano mnie nawet: „A kto to jest, kim był?” Cóż… 

  

Zdjęcie
Dotarłam wreszcie do poszukiwanego przeze mnie cmentarza i tu już było łatwo trafić: wyraźne tabliczki kierowały we właściwe miejsce, w pobliże cmentarnego kościółka  – do miejsca pochówku Eichendorffa i jego małżonki, które przykryte jest płytą w kształcie otwartej księgi, a na jej stronach złotymi literami inskrypcje.

  

Zdjęcie
Pochodzący ze Śląska poeta epoki romantyzmu, żył w czasach Adama Mickiewicza, związanego z Zaosiem i Nowogródkiem na Białorusi i Wilnem na Litwie. Tego pierwszego postać i twórczość opisywana i opiewana, ten drugi - mało znany, Ślązak z urodzenia, miejsca zamieszkania i śmierci.  

PS. Jeśli nie znasz swego miasta, jak obcy w nim żyjesz.