Gwarki - Gwarkiada. Pochód - parada

W srebrnym mieście Tarnowskie Góry - "Gwarki"  we wrześniu. W złotym mieście Złoty Stok - "Gwarkiada" w czerwcu. Tu i tam bazą święta miasta jest górnictwo i pozostawione dziedzictwo kulturowe a forma ... Cóż, dostosowana do oczekiwań współczesnych żyjących.
......................................................................................

Poszły konie po betonie czyli przemaszerowali muzycy Tarnogórskiej Orkiestry Dętej od Bramy Krakowskiej (wirtualnej) do rynku. Tak organizator tegorocznych „Gwarków” - Tarnogórskie Centrum Kultury, rozpoczął obchody święta naszego miasta, które trwać będzie do dnia trzeciego - niedzieli i kulminacyjnego punktu święta - pochodu czyli parady  w pięciu częściach.  
Sukces pierwszej (tej w 1957 roku) i drugiej edycji święta udowodnił, iż „ludzi cieszy możliwość "dotykania" historii, która pokazała im się na ulicach.” http://www.tg.net.pl/indianer/==historia_18.htm

Skoro cieszy to niech i naucza, dlatego ku pożytkowi i zabawie przedstawiam tu wybrane postacie czyli skróconą wersję swoistego „Who is Who”. Niechże będzie mini-przygotowaniem przed spotkaniem mieszkańców odtwarzających postaci z historii Swobodnego Miasta Górniczego z gośćmi.

  

- Rycerz Adam z Tarnowic (XIV w.)
- Der Ritter Adam von Tarnowitz (14.Jh.)
- The Knight Adam of Tarnowice (14th century)

Chłop Rybka – przypadkowy odkrywca kruszcu srebra (ok. 1490 r.)
- Der legendäre Bauer Rybka - der zufällige Entdecker vom Silbererz (um 1490)
- Rybka the peasant (from the local folklore) – accidental discoverer of the silver ore (about 1490 AD) 

- Rycerz Piotr Wrochem (XVI w.)
 
- Der Ritter Peter Wrochem (16.Jh.)
  - The Knight Piotr Wrochem (16th century)

Założyciele miasta (XVI w.): książę Jan II Dobry Piast śląski i margrabia brandenburski Jerzy Hohenzollern von Ansbach.
- Die Gründer der Stadt (16.Jh.): Herzog Johann II. der Gute, Schlesisch Piast und Margraf Georg Hohenzollern von Brandenburg-Ansbach
- The City Founders (16th century): Duke John II The Good – the Silesian Piast and the Brandenburgian Margrave George von Hohenzollern-Ansbach

                    
Skarbnik – legendarny strażnik podziemnych skarbów
- Der Schatzmeister – der legendäre Wächter von unterirdischen  Schätzen  
- The Treasurer – the guardian of the underground treasure (from the local folklore)

Starszy Kopacki (XVI w.). Gwarkowie- właściciele kopalni i górnicy (XVI – XVII w.)
- Der Althäuer (16.Jh.). Die Gewerken – Inhaber der Gruben mit den Bergarbeitern (16./17.Jh.)
- The Senior Miner – the Digger Supervisor (16th century). Gwarkowie – mines‘ owners together with miners (16th - 17th century)


Zbuntowani górnicy i straż miejska (1534 r.)  
- Rebellierende Bergknappen und die Stadtwache (1534)
- Rebellious miners and the town guard (1534 AD)

Walenty Roździeński z poematem „Oficina ferraria” (1612 r.) i hutnicy
- Walenty Roździeński mit seinem Poem „Officina ferraria“ und
die Hüttenarbeitern (1612)
- Walenty Roździeński with his poem "Oficina ferraria" and foundry-workers (1612 AD)

Burmistrz Jakub Gruzełka i mieszczka Goske (XVII w.) – fundatorzy kościoła św. Jakuba (obecnie św. Anny)
- Der Bürgermeister Jakob Gruselka und die Bürgerin Goske (17.Jh.) – die Gründer der Jakobskirche (heute St. Anna)
- Jakub Grusełka – the mayor of the town and townswoman Goske (17th century) – St. Jacob’s (at present St. Anna’s) Church founders

Burmistrz Stanisław Szymkowicz (XVI w.)
- Der Bürgermeister Stanislaus Szymkowic (16.Jh.);
- Stanislaw Szymkowic - Mayor of the Town (16th century)         

Dworscy muzykanci (XVI w.) - Zespół Muzyki Dawnej „Tibiarum Scholares” z Toszka
- Höfische Musiker (16.Jh.) - das Ensamble der Alten Musik „Tibiarum Scholares“ aus Toszek
- Court musicians (16th century) - Folk music band „Tibiarum Scholares” from Toszek