3 x T. I nadeszło, co oczekiwane było.

3 x T! Tu i Teraz TG!
 Zapamiętajcie: "Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach". To pełna nazwa wniosku o wpis na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Dzisiaj tego wpisu dokonano!
  
Zdjęcie - tak przygotowana młodzież oceniona została przez innych mieszkańców i media na mocną piątkę!

Co przyniesie miastu ten fakt? Prestiż, promocję, podziw. Ale nie tylko, bo ten wpis to „ lokalna wartość dodana” miastu, regionowi śląskiemu, Polsce. Ale nie tylko – to motywacja do autoedukacji mieszkańców i zmiany „optyki patrzenia”  na miasto przez władze samorządowe. Ale nie tylko, bo to możliwość przywrócenia  z cienia zapomnienia i pewnego niedocenienia po dziesiątkach lat wizjonerów międzywojnia.  Ale nie tylko, bo przyjęcie wpisu to zobowiązanie się do wysiłku na wielką skalę i przed dłuższy niż rok okres czasu. Do przygotowania konkretnych i kompleksowych – nie wyrywkowych - planów zarządzania miastem przez co najmniej dziesięciolecie a nawet ćwierć wieku w jednej ustalonej linii strategicznej.    
  
ZDjęcie - TG widziane przez artystę - Michała Ogińskiego. Takie klocki lego albo puzzelki - patrzmy i my na nie w ten sposób - różne, różniutkie ale pasują do siebie.