Z Tarnowskich Gór nad Małą Panew i z powrotem

Tam, dokąd podróżował F.W.Reden i skąd przybyło kilka maszyn parowych na teren Kopalni Fryderyk, pojechałam i ja. A to z okazji 190. rocznicy oddania  do użytku wiszącego nad rzeką Mała Panew mostu żelaznego łączącego teren huty z terenem miasta. Konstrukcja ta jest uznawana za najstarszą tego typu na świecie.   

     

Zdjęcie
Nie poprzestałam jedynie na udziale w uroczystości otwarcia mostu, w próbie obciążeniowej i innych imprezach składających się na Dni Mostu i Żeliwa w Ozimku ale też zajrzałam w miejsce z pewnością rzadziej odwiedzane.

 Na tzw. starym cmentarzu ewangelickim w Ozimku znajdującym się w pobliżu dwóch kościołów – katolickiego i ewangelickiego, zobaczyłam stare  mogiły i nagrobki dawnych mieszkańców. Początek XX wieku, XIX i XVIII wiek – z takich okresów czasu znajdują się tam epitafia.  I znowu porównuję z Tarnowskimi Górami – cmentarza ewangelickiego od lat 60-tych XX w. już nie ma a na starym cmentarzu katolickim najstarsze zachowane tablice pochodzą z końca XIX wieku. Zniknęło wiele grobów ludzi zasłużonych dla miasta. Niestety. 
  
Zdjęcie