Zanim... Zanim stało się barbórkowo

Zanim świętą Barbarę obdarzono godnością patronki górników, na Śląsku (i nie tylko w tym regionie Europy) czczono świętą Annę jako opiekunkę tej, jakbyśmy to współczesnym językiem powiedzieli, grupy zawodowej. Do tej pory kult tej drugiej świętej jest żywy w wielu częściach naszego kontynentu – nie tylko chroni ona górników ale i rzemieślników wielu kunsztów.
Być może ewangelicki kościółek Apostoła Jakuba wzniesiony w Tarnowskich Górach na początku XVII w. nieco później, po przejęciu go przez katolików, otrzymał wezwanie świętej Anny, gdyż wówczas to ona roztaczała świętą pieczę nad pracującymi pod ziemią.

A więc formułuję apel do obu PT Patronek:

    Święta Barbaro, chroń górników wszelkich kopalin – i tych stanu gazowego, ciekłego jak i stałego: od gazów różnorakich, przez wody mineralne i ropę naftową, sole wszelakie do metali i węgla. A Ty, Święta Anno, wspieraj swą następczynię w jej opiece! 

  

Zdjęcie - Figura Św. Anny z Najświętszą Marią Panną znajduje się w tarnogórskim kościele przy ul. Gliwickiej.