Kwiecień - miesiąc sukcesów

 Wydarzenia kwietniowe – sukcesy!

 1. Udane uruchomienie maszyny parowej
2. Erygowanie parafii pw. św. Marcina Biskupa i Wyznawcy.
3.  

Ad. 1.
Wielka Brytania przodowała w świecie pod względem rozwoju techniki w XVIII wieku – tam konstruowano najważniejsze wynalazki później rozpowszechniane na kontynencie europejskim i poza nim. Dlatego ciągnęli na Wyspy ci, którzy decydowali o rozwoju gospodarki w regionach przemysłowych Europy. Cóż, faksów czy Internetu nie było, więc płynęli tam, dowiadywali się i kupowali.
Po rozpoznaniu tematyki Reden postanowił zamówić w Wielkiej Brytanii  „pompę ogniową” , która miała być pomocna w odwadnianiu bobrownickich wyrobisk. Dlaczego zakupiono nieco już chyba przestarzałą konstrukcję typu Newcomen  (zastosowana została po raz pierwszy w Anglii w 1712roku czyli 75 lat wcześniej), mimo iż dostępne były w handlu nowsze konstrukcje Watta? Chyba dlatego, że ta starsza konstrukcja była 7 razy tańsza od późniejszej - „wattowskiej”.  Jak podają publikacje, czynne już były maszyny Newcomena i Watta odwadniające kopalnie poza Wyspami np. w Hiszpanii, Rosji, Austro-Węgrzech, Francji, Szwecji oraz USA (powiadano, że kilkaset ale czy to było 200 czy 500, nie określano) .  Wynalazki te wykorzystywane były również w innych gałęziach przemysłu poza górnictwem i hutnictwem.  
Styczeń 1788 rok – to miesiąc nieudanej próbie uruchomienia pierwszej maszyny parowej sprowadzonej na Górny Śląsk; przez prawie trzy następne miesiące stała bezczynna lecz w tym czasie zabiegano o usunięcie usterek. Za to kwiecień! No to już było coś: dzień 4.4. 1788r. okazał się szczęsnym dla kopalni - wówczas ponownie „odpalono” urządzenie, tym razem próba zakończyła się sukcesem - pracowało z przerwami przez 69 lat.  

Ad. 2.
… przyjdzie czas.