Który pierwszy? No, który!?

Znikają nazwy ulic, tablice i pomniki. Pojawiają się nowe, właściwe, poprawne, zastępcze, tymczasowe... Lepsze? Dlaczego? Dlatego, że ...
 

Zdjęcie -nazwiska brzmią nie tak, jakby się decydentowi podobało (Brandschtaetter, Schaeffer)
   

Zdjęcie - synowie nie z takiej ziemi, nie w takich jak trza rocznikach rodzeni... (Ziętek, Morcinek)

 
Zdjęcie - golizna pupą albo ... torsem świeci... (Student w Katowicach, goła baba w Nysie)

I jeszcze... Oj, znajdzie się tych powodów, znajdzie.

   
Zdjęcie... Czasem tak sobie myślę...