Nocne pisanie

Nocne pisanie ma swoją mroczną stronę ale i dobrą, bo chociaż jest się "po" to równocześnie jest "przed".
Tak więc jest "po" spotkaniu z urodzoną w naszym mieście, absolwentką tarnogórskiej "Sempy" a obecnie nadal mieszkającą na Śląsku (Dolnym) dr hab. Urszulą Glensk -naukowcem, językoznawcą, kobietą współczesną.

 

Zdjęcie - zaproszenie już teraz funkcjonuje jako pamiątka.

I jeszcze jest "po" spotkaniu po spotkaniu :) . Gdy pani Maryla Dembecka-Kowol skończyła formalną rozmowę przy herbatce ze swoją dawną uczennicą, Ulą, obie mogły spędzić jakiś czas w gronie absolwentów LO im. Sempołowskiej.
 

Zdjęcie
Pobyt pani Urszuli w TG zwieńczony został wejściem na koronę hałdy popłuczkowej, co przypieczętowała nasza zacna "Gość" nostalgicznym spojrzeniem na panoramę miasta. Co było być może symbolicznym "kobiecym" akcentem w roku 100. rocznicy nadania praw wyborczych kobietom w Polsce. 

 

Zdjęcie 
 Jest też "przed" sobotą i niedzielą czyli dwoma dniami weekendowymi - odpoczywamy!